Lời bài hát chuẩn nhất - chia sẻ cập nhật Lyrics, Karaoke bài hát mới và chuẩn nhất

Bài viết mới
Cây boong là cây gì ? trong bài Quăng tao cái boong ?
Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017( 0 nhận xét ) .
Lời bài hát trải qua - Khởi My (Lyrics & Video)
Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017( 0 nhận xét ) .
Lời bài hát mẹ từng là - Tia Hải Châu (Lyrics & Video)
Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017( 0 nhận xét ) .
Lời bài hát mùi của mẹ -  Jak Nguyễn (Lyrics & Video)
Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017( 0 nhận xét ) .
Lời bài hát ai ơi nghe này - Bùi Công Nam (Video & Lyrics)
Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017( 0 nhận xét ) .
Lời bài hát tự dưng - Phan Mạnh Quỳnh (Video & Lyrics)
Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017( 0 nhận xét ) .
Lời bài hát mình yêu từ bao giờ - Miu Lê (Lyrics & Video)
Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016( 0 nhận xét ) .
Lời bài hát tương tư - Cao Bá Hưng (Lyrics & Video)
Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016( 0 nhận xét ) .
Lời bài hát tây nam bộ - G5R (Lyrics & Video - Rap)
Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016( 0 nhận xét ) .
Lời bài hát lời tự sự - Ưng Đại Vệ (Lyrics & Video)
Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016( 3 nhận xét ) .
Lời bài hát khóc bằng nụ cười - UNI5 (Lyrics & Video)
Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016( 0 nhận xét ) .
Lời bài hát chia cách bình yên - Quốc Thiên (Lyrics & Video)
Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016( 0 nhận xét ) .
Lời bài hát ông bà anh - Lê Thiện Hiếu (Lyrics & Video)
Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016( 2 nhận xét ) .
Lời bài hát khúc ca người giáo viên - V.A (Lyrics & Video)
Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016( 0 nhận xét ) .
Lời bài hát gửi về em - Quang Lê (Lyrics & Video)
Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016( 0 nhận xét ) .