Anh Không Như Bao Chàng Trai Khác
Sáng tác: đang cập nhật.

Nghe lời bài hát Anh Không Như Bao Chàng Trai Khác

Lời bài hát Anh Không Như Bao Chàng Trai Khác
Anh kg như bao chàng trai khác kg lắm hoa hồng kg lắm cao sangAnh kg mơ như bao chàng trai khác khi có em rồi lại muốn yêu thêm ai Anh kg quen hứa với trăng sao mà trong tim anh luôn chỉ có riêng 1 tình yêu dành cho em... Sẽ mãi mãi trọn
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Anh Không Như Bao Chàng Trai Khác