Buông Xuôi Số Kiếp
Sáng tác: đang cập nhật.

Nghe lời bài hát Buông Xuôi Số Kiếp

Lời bài hát Buông Xuôi Số Kiếp
Chẳng lẽ mình bằng lòng nhìn duyên kiếp xé nát.
Chia lìa ta mỗi đúa đi một phương.
Nhìn nhân gian vùi chôn tình ta vào quá khứ
Dù cho trái tim ta con yêu

Có lẽ vì đời mình là tay trắng như thế
Nên giờ em nỡ nói câu biệt ly
Nhìn em quay mặt đi bờ mi trào nước mắt
Tình ta em đành
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Buông Xuôi Số Kiếp