Chắc Chắn Anh Yêu Em
Sáng tác: Khánh Đơn

Nghe lời bài hát Chắc Chắn Anh Yêu Em

Lời bài hát Chắc Chắn Anh Yêu Em
Lời người đời thường hay nói
Lúc yêu ai đừng yêu hết lòng mình
Và người đời vẫn cứ khuyên
Đừng nên tin tất cả vào tình yêu.

Vì lòng người thường thay đổi
Mới hôm qua còn anh em rất ngọt ngào
Rồi một ngày bỗng chẳng quen
Vì vậy yêu chớ vội vàng mà tin.

Dù Cho ai nói em xấu
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Chắc Chắn Anh Yêu Em