Cơn Mưa Ngang Qua (part 3)
Sáng tác: Sơn Tùng M-TP

Nghe lời bài hát Cơn Mưa Ngang Qua (part 3)

Lời bài hát Cơn Mưa Ngang Qua (part 3)
Cơn mưa ngang qua, cơn... cơn mưa ngang qua
Cơn mưa ngang qua, cơn... cơn mưa ngang qua
Cơn mưa ngang qua, cơn... cơn mưa ngang qua
(Ngang qua... ngang qua... ngang qua)
Cơn... cơn mưa... cơn mưa ngang qua.

Cơn gió rít làm anh tê tái một mình anh mang (oh oh
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Cơn Mưa Ngang Qua (part 3)