Em Khác Hay Anh Khác
Sáng tác: Hoàng Nhật Linh

Nghe lời bài hát Em Khác Hay Anh Khác

Lời bài hát Em Khác Hay Anh Khác
Có lẽ khi anh nói ra điều này
Thì lòng anh sẽ thật đau đớn
Có lẽ khi anh nói ra điều này
Thì hai ta sẽ phải xa nhau.

Nhưng nếu anh cứ giấu trong lòng
Chỉ làm cho em càng thay đổi
Khi biết em nói yêu anh
Mà trái tim em không hề muốn bên anh.

Và đôi ta phải xa cách nhau
Để
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Em Khác Hay Anh Khác