Gà Trống
Sáng tác: Trần Anh Khôi

Nghe lời bài hát Gà Trống

Lời bài hát Gà Trống
Có ai thấy con gà mái, con gà mái kiếm thóc nơi đâu
Mà sao con gà trống gáy tiếng gáy khô khan buồn vẫn than
Lở làng bầy đàn ly tan phủ phàng thân gà trống mang
Cục ta cục tác...Cục ta cục tác.... nhết nhát nhết nhát tội nghiệp gà con
Thương con thương con biết sao cho tròn
Thương con cho nên gà trống nuôi con
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Gà Trống