Giữa Hai Linh Hồn
Sáng tác: Hùynh Phong

Nghe lời bài hát Giữa Hai Linh Hồn

Lời bài hát Giữa Hai Linh Hồn
Làm thân con trai tôi may mắn hơn người ta
Là thân con gái bạn chớ phải bận lòng
Còn người ta đau thì sao? hai linh hồn một thể xác
Trời gieo chi số kiếp sao chẳng may.

Họ là ai, là người không may
Sống với linh hồn nhưng không cùng thân xác
Trần gian sao lắm chua cay. Chẳng xót thương
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Giữa Hai Linh Hồn