Hạ Trắng
Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Nghe lời bài hát Hạ Trắng

Lời bài hát Hạ Trắng


Gọi nắng
Trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy.

Gọi nắng
Cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
Bước chân em về nào anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài.

Thôi xin ơn đời
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Hạ Trắng