Hãy Sống Thật Lòng
Sáng tác: Nguyễn Nhất Huy

Nghe lời bài hát Hãy Sống Thật Lòng

Lời bài hát Hãy Sống Thật Lòng
Tình yêu tôi chỉ toàn đắng cay không cùng lối về
Tình yêu tôi chỉ toàn trái ngang vì đâu chỉ là nhớ ưu phiền
Tình yêu tôi chỉ là mây khói yêu không trọn về
Tiếng yêu không lời hẹn
Chỉ yêu suông chẳng nói lên được chi
Vì quanh tôi chỉ là thế thôi yêu bằng trái tim
Nào ham chi danh
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Hãy Sống Thật Lòng