Đi Tìm Chúa Tôi
Sáng tác: đang cập nhật.

Nghe lời bài hát Đi Tìm Chúa Tôi

Lời bài hát Đi Tìm Chúa Tôi
Này một hài nhi vừa sinh ra đờiHãy đến mau kính dâng lạy người Cùng báo tin vui cho muôn người Chung lời thiên thần hát caVinh danh Chúa khắp ngàn tầng cao An bình trần thế ngay lành Hang lừa tối tăm trong máng rơm hèn Đơn nghèo vua Trời Chúa ta (x2) Này người trần thế từ lâu mong chờ Thế
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Đi Tìm Chúa Tôi