K\' Bing Ơi
Sáng tác: Krajan Plin

Nghe lời bài hát K\' Bing Ơi

Lời bài hát K\' Bing Ơi
Em sinh ra từ đất bazan cao nguyên huyền thoại, K' Bing ơi K' Bing ahEm lớn lên từ bầu sữa mẹ, K' bing ah, K' Bing ơiEm ra đi, em ra đi ko mang theo một lời...., giã từ anhEm mang theo, em mang theo bao câu ca yêu thương.... với nỗi buồn mênh mangK' Bing ơi em hãy về bên mái nhà sàn
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát K' Bing Ơi