Thế Là Quá Đủ
Sáng tác: Thiên Trường

Nghe lời bài hát Thế Là Quá Đủ

Lời bài hát Thế Là Quá Đủ
Một số người nghĩ rằng tôi chỉ theo thời đại, rằng tôi không bao giờ chất!
Vâng, đối với họ là ổn nhưng tôi thấy đó là sự tổn thất.
Tôi muốn họ phải nghĩ lại và khiến điều đó sẽ biến mất.
Tôi khiến họ phải nghĩ lại và nói họ sai lầm nhất

Tôi mong họ hiểu rằng tôi không như họ nghĩ
Thấy dòng nhạc
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Thế Là Quá Đủ