Mình Ơi Là Mình
Sáng tác: Đồng Giao

Nghe lời bài hát Mình Ơi Là Mình

Lời bài hát Mình Ơi Là Mình


Dẫu mà nhà dột cột siêu
Chứ anh ơi tình em vẫn mãi không thay đổi lòng
Dẫu mà tình bậu muốn thôi
Thì em vẫn đợi đầu bạc răng long
Dẫu trời chia cách đôi nơi
Để tình xa cách anh ơi
Lòng em vẫn mãi yêu anh trọn đời.

[ĐK:]
Tình là tình phu thê có đôi ta tát cạn biển đông
Dù phải qua mấy sông em
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Mình Ơi Là Mình