Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng
Sáng tác: Dzoãn Nho

Nghe lời bài hát Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng

Lời bài hát Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng
Năm anh em trên một chiếc xe tăng
Như năm bông hoa nở cùng một cội
Như năm ngón tay trên một bàn tay
Đã xung trận cả năm người như một
à...á...

Vào lính xe tăng anh trước anh sau
Cái nết ở anh mỗi người một tính
Nhưng khi hát ta hoà cùng một
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Năm Anh Em Trên Một Chiếc Xe Tăng