Người Vô Tâm
Sáng tác: Phi Bằng

Nghe lời bài hát Người Vô Tâm

Lời bài hát Người Vô Tâm
Xót xa lòng, vì anh nay bỏ đi rồi
Ôi! nghĩa vợ chồng, như đàn nay đã đứt dây
Làm sao hay bít khi lòng anh đã đổi thay
Làm sao hay con chuồng chuồng khi buồn nó bay
......
Khách đi đò! làm sao nhớ kẻ đưa đò
Anh đã bạc lòng, theo ng khi đã qua sông
Người ta vui hé môi cười bên ng tình mới
Người vô tâm, đâu
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Người Vô Tâm