Đời Là Thế Thôi
Sáng tác: Quách Beem

Nghe lời bài hát Đời Là Thế Thôi

Lời bài hát Đời Là Thế Thôi
Khổ trước sướng sau thế mới giàu,
Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu
Giàu trước khổ sau thế mới đau lòng
Khi sa cơ không còn ai
Khi mình đã có những gì người ta cần
Người ta luôn quan tâm và chia sẻ
Khi mình sa cơ thất thế trên cuộc đời
Người ta mang mình ra đành rẽ bán
Khi gian nan mới biết ai
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Đời Là Thế Thôi