Quên Giấc Mơ
Sáng tác: Trần Nghiệp Hoàng

Nghe lời bài hát Quên Giấc Mơ

Lời bài hát Quên Giấc Mơ
Anh mơ thấy em bước đi.. bước đi... bước đi.. bước đi theo ai.Anh chỉ muốn mau xóa đi.. xóa đi.. xóa đi.. xóa giấc mơ kia.Anh mơ thấy em bước đi.. bước đi... bước đi.. bước đi theo ai.Anh chỉ muốn mau xóa đi.. xóa đi.. xóa đi.. xóa giấc mơ kia.Anh đang chờ em, anh bỗng nhìn thấy em đi với ai kia.
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Quên Giấc Mơ