Sức Mạnh Đồng Tiền
Sáng tác: Tô Tài Năng

Nghe lời bài hát Sức Mạnh Đồng Tiền

Lời bài hát Sức Mạnh Đồng Tiền
Tiền k là chi tiền k là gì nhg đời k có tiền sẽ làm đc chiTiền k là chi nhg là mơ ước là thước đo hèn sangTiền k cần ai, tiền thinh lặng hoài nhg làm thay đổi sự đời đúng saiTiền k cần ai, tiền thinh lặng mãi, nhg làm nhân thế ngày2 phải nhắc tênVậy tiền là gì? Từ đâu mà có? Ai đặt
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Sức Mạnh Đồng Tiền