Tình Nào Cao Hơn (Nothing Comes Close To You)
Sáng tác: đang cập nhật.

Nghe lời bài hát Tình Nào Cao Hơn (Nothing Comes Close To You)

Lời bài hát Tình Nào Cao Hơn (Nothing Comes Close To You)
Tìm lại những năm xưa giữa tình yêu thương, và con ghi sâu mãi mãi muôn đờiVà dù mai đây bôn ba muôn phương, lòng con chẳng quênTừng ngày qua và từng năm quaTình mẹ cha trao là tất cả những ngày xuân
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Tình Nào Cao Hơn (Nothing Comes Close To You)