Tình Yêu Không Tranh Giành
Sáng tác: Tô Tài Năng

Nghe lời bài hát Tình Yêu Không Tranh Giành

Lời bài hát Tình Yêu Không Tranh Giành
Người đó và anh em chọn ai hãy nói ra thật lòng đi tội tình chi mà em lại che giấu bởi vì khi yêu em anh xin yêu cho hết lòng thế nên anh muốn em nói ra
1 là anh ra đi anh nhường hạnh phúc cho người ta 2 là em phải chia ly người ấy chuyện tình yêu tay 3 đâu có
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Tình Yêu Không Tranh Giành