Vắng Một Ngày
Sáng tác: đang cập nhật.

Nghe lời bài hát Vắng Một Ngày

Lời bài hát Vắng Một Ngày


Mỗt một ngày trôi qua là tôi nhớ
Mỗt một ngày trôi qua là tôi khóc
Nhớ em rất nhiều
Biết đã kô còn
Biết làm sao khi tôi sống cút côi
Vắng một ngày tôi kô cười kô nói
Vắng một ngày như thiên đường che lối
Đã thiêu đốt tình yêu tôi thành tàn tro

Tôi hay khóc lúc nửa đêm nhớ em
Tôi hay nói khi
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Vắng Một Ngày