Vì Tiền
Sáng tác: đang cập nhật.

Nghe lời bài hát Vì Tiền

Lời bài hát Vì Tiền
Tiền không là chi tiền không là gì
Nhưng đời không có tiền sẽ làm được chi
Tiền không là chi nhưng là mơ ước
Là thước đo hèn sang
Tiền không cần ai tiền thinh lặng hoài
Nhưng làm thay đổi sự đời đúng sai
Tiền không cần ai Tiền thinh lặng mãi
Nhưng là như thế ngày ngày phải nhắc tên
vậy tiền là gì từ đâu mà có
Ai
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Vì Tiền