Tự Nguyện
Sáng tác: đang cập nhật.

Nghe lời bài hát Tự Nguyện

Lời bài hát Tự Nguyện
Nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng
Nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hướng dương
Nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm
Là người tôi sẽ chết cho quê hương.

Là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm
Từ Nam ra ngoài Bắc báo tin nối liền
Là hoa, tôi nở tình yêu ban sớm
Cùng muôn trái tim ngất say hòa bình
Là mây
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Tự Nguyện