Fall Down
Sáng tác: đang cập nhật.

Nghe lời bài hát Fall Down

Lời bài hát Fall Down
You make my world, you make my world go 'roundYou turn me up, you turn me upside downYou make my world, you make my world go 'roundYou get me off, you get me off the groundYou pick me up when I fall downYou pick me up when I fall downGirl, you're like an elevator cause you always pick me upGirl, you're like
loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát Fall Down