Lời bài hát cháu yêu cô chú công nhân - Nhạc Thiếu Nhi (Lyrics & Video)


Chú công nhân xây nhà cao tầng.
Cô công nhân dệt may áo mới.
Cháu vui múa hát yêu cô công nhân.
Cháu luôn nhớ ơn cô chú công nhân.

Nghe bài hát cháu yêu cô chú công nhân - Nhạc Thiếu Nhi

loading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát cháu yêu cô chú công nhân - Nhạc Thiếu Nhi (Lyrics & Video)