Lời bài hát miền trung máu chảy ruột mềm - Dương Ngọc Thái (Lyrics & Video)
Tôi đau xót nhìn anh em mình đang đói khổ.
Tôi đau lòng nhìn anh em mình chịu cảnh lầm than
Miền Trung bao lần chìm trong mưa bão
Miền Trung quá nghèo con chịu kiếp đọa đày

Tôi đang khóc nhìn anh em mình chìm trong gian khổ
Tôi đang nhìn quê hương mình với hai hàng lệ rơi
Miền Trung quanh năm trời gieo nắng hạn
Miền Trung đau thương lụt cuốn tan hoàng

Hỡi đồng bào ơi nghĩa tình anh em máu chảy ruột mềm
Khó khăn hoạn nạn ta cùng xớt chia
Anh em chung tay cùng chung một lòng
Góp sức cho nhau vượt khỏi thương đau

Nơi đây miền Trung màn trời chiếu đất
Thương người anh em xót xa nghẹn ngào
Hỡi đồng bào ơi! Hỡi đồng bào ơi
Cứu lấy miền Trung vượt qua khốn cùng.

Nghe bài hát miền trung máu chảy ruột mềm - Dương Ngọc Tháiloading...

Facebook Google twitter
Từ khóa: Lời bài hát miền trung máu chảy ruột mềm - Dương Ngọc Thái (Lyrics & Video)